digital/analoges Signalverwaltungssytem 8 x IN AES/ Analog o. AVB 16 x AES/ AVB o. 8 x analog Output
Meyer Sound
Grundpreis: 120,00
Preise ohne MwSt.